ZWOLNIJ :)

ZWOLNIJ 🙂

Czasami robię zdjęcia, odpisuje na maile i przygotowuje projekty cały dzień 🙂 Jednak od dłuższego czasu wiem, że warto też zwolnić 🙂 Tak zaczął powstawać ten projekt 🙂 Namawiam, czasami zwolnijcie 🙂

To zdjęcie zrobiłem w grudniu 2013 roku w Nowym Jorku
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.