BROOKLYN BRIDGE

BROOKLYN BRIDGE

Pomimo pogodnego dnia, zdjęcie które zrobiłem w kwietniu 2013 roku wygląda na ponure. To chyba jedyne takie moje zdjęcie z tamtego roku w Nowym Jorku. Teraz wróciłem do tego zdjęcia bo jakoś wydaje mi się idealnie oddawać obecny klimat i to co się dzieje w USA.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 100 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.