Brighton Beach – rekomendacja na urlop :)

Brighton Beach – rekomendacja na urlop 🙂 pandemia usidliła nas wszystkich w domach, a obecnie podróżujemy jedynie po Europie 🙂 dlatego żeby nas wszystkich trochę pocieszyć publikuję kilka zdjęć z Brighton Beach 🙂 miejsca gdzie koniecznie trzeba zjeść hot-doga z Nathan’s 🙂

Brighton Beach – rekomendacja na urlop 🙂

Nathan’s to zapewne jedno z najstarszych miejsc gdzie podaje się hot-dogi 🙂 założone w 1916 roku 🙂 i nie oszukujmy się to nie jest jedzenie marzeń i zwykle nie skusiłbym się na takiego hot-doga w żadnej z licznie rozstawionych po NYC budek , to tutaj nad wodą wydają się nadzwyczaj kuszące 🙂

Brighton Beach - rekomendacja na urlop :)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.