CZYM MOGĘ ZASTĄPIĆ APEROL? – CZYLI TEST APERITIVO Z BIEDRONKI :)

CZYM MOGĘ ZASTĄPIĆ APEROL? – CZYLI TEST APERITIVO Z BIEDRONKI 🙂 – wczoraj zostałem postawiony przed wyborem, w którym mogłem zrezygnować z APEROL SPRITZ (tutaj znajdziecie przepis: https://youtu.be/3DGkDKGW1GI ) lub zakupem zamiennika APEROLU w pobliskiej Bierdronce 🙂

CZYM MOGĘ ZASTĄPIĆ APEROL? – CZYLI TEST APERITIVO Z BIEDRONKI 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.